Miksi asiakaskokemus on avain yrityksen menestymiseen?

Asiakkailla on entistä suurempi valta siinä, miten yritykset menestyvät markkinassa. Tyytyväinen ja sitoutunut asiakas palaa yhä uudelleen ja suosittelee tutuilleen. Ilman asiakaskokemusta tuotteet, palvelut ja markkinointi ovat yksisuuntainen tie – brändi herää henkiin ja aito kilpailuetu syntyy vasta asiakkaan kokemuksesta.

Asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin vastaaminen on oletusarvo, mutta asiakkaan toiveiden ylittäminen synnyttää erottuvan ja mieleenpainuvan asiakaskokemuksen. Vaikka jo palvelupolun ja palautteen aktiivisesti näkyväksi tuominen koko organisaatiossa auttaa yritystä muuttamaan toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi, merkittävä kilpailutekijä asiakaskokemuksesta syntyy, kun se ilmentää brändiä positiivisella johdonmukaisesti kaikissa asiakaspolun kohtaamispisteissä läpi organisaation.

Lähes kaikki yrityksen työntekijät kohtaavat asiakkaita tavalla tai toisella, mutta silti asiakaskokemus mielletään yleensä myynnin tai asiakaspalvelun ”ongelmaksi” ja asiakasdata pirstaloituu siiloihin sen sijaan että se muodostaisi yhtenäisen palvelukokemuksen. Valitettavan usein käy niin, että yritys hoitaa reklamaatiot, mutta ei osaa hyödyntää syvempää asiakasymmärrystä tuotteiden ja palvelun kehityksessä.

Autamme teitä arvioimaan yrityksenne asiakasymmärrystä ja -kokemusta kriittisesti sekä näkemään mahdolliset kompastuskivet ja menestystekijät. Määrittelemme yhdessä asiakaskokemuksenne tavoitteet ja tahtotilan ja työstämme yhdessä toimintasuunnitelman, jonka avulla rakentaa asiakkaalle johdonmukaisesti mieleenpainuva ja voittava asiakaskokemus. Lopuksi autamme teitä lujittamaan asiakaskokemuksen osaksi yrityksenne toimintakulttuuria. Avullamme saatte keinot, joilla seurata aktiivisesti asiakaskokemuksen kehittymistä kaikilla organisaation tasoilla ja varmistaa, että saatte hyödynnettyä tulokset myynnissä, tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.

Miten voimme auttaa teitä?

Autamme teitä arvioimaan yrityksenne asiakasymmärrystä ja -kokemusta kriittisesti sekä näkemään mahdolliset kompastuskivet ja menestystekijät. Määrittelemme yhdessä yrityksellenne asiakaskokemuksen tavoitteet ja tahtotilan ja työstämme yhdessä toimintasuunnitelman, joka sisältää tarvittavat työkalut ja toimintatavat, joilla rakentaa asiakkaalle johdonmukaisesti mieleenpainuva ja voittava asiakaskokemus. Lopuksi autamme teitä lujittamaan asiakaskokemuksen osaksi yrityksenne toimintakulttuuria. Avullamme saatte keinot, joilla seurata aktiivisesti asiakaskokemuksen kehittymistä kaikilla organisaation tasoilla ja varmistaa, että saatte hyödynnettyä tulokset tuotekehityksessä, markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa.